ارتباطی کار ساز و موثر داشته باشید.

برای ارتباط با گروه مهندسی نقش بلیغ از اطلاعات زیر استفاده کنید.

اصفهان، ورزنه، بلوار بهشتی کوی طالب

۰۳۱-۴۶۴۸۴۵۷۹

۰۹۱۳۸۲۹۷۴۲۲ - ۰۹۳۰۵۵۵۰۰۴۶

info@baliqco.ir

"*" indicates required fields