بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

بانک اطلاعات مشاغل شهری و صنعتی ایران بروز ترین بانک مشاغل در سطح کشور با بروزرسانی ۶ ماهه اطلاعات مشاغل و سابقه فعالیت رسمی از سال ۱۳۸۳ دارای جواز رسمی فعالیت شغلی و چاپ ۴۹ کتاب اطلاعات مشاغل افتخار همکاری با بیش از ۱۹ هزار شرکت پخش، کارگاه و کارخانه صنعتی را داشته است.

گروه فنی و مهندسی نقش بلیغ