اخبار

آرشیو گزارشات ارسال

به استحضار میرساند جهت بهبود و کیفیت گزارشات ارسال سامانه کلیه گزارشات ارسال از تاریخ 1397/12/29  آرشیو شده است و قسمت گزارشات ارسال > گزارشات آرشیو ارسال نمایش داده می شود.
گزارشات ارسال از تاریخ  1398/01/01  به بعد نیز در قسمت گزارشات ارسال قابل دریافت می‌باشد.
جهت ایجاد دسترسی به کاربران، از تنظیمات بسته ها دسترسی مورد نظر را ایجاد نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید