اخبار

ابلاغیه جدید اپراتور 50002 – 50005

با توجه به ابلاغیه جدید اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ خطوط اختصاصی کاربران با پیش شماره ۵۰۰۰۵ به جایگزین همان خط با پیش شماره ۵۰۰۰۲ تغییر پیدا کرد.

معادل سازی خطوط به صورت کامل از سمت سامانه انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید