اخبار

ارسال به بانک اطلاعاتی جزیره کیش (TKC)

گروه فنی و مهندسی نقش بلیغ

به اطلاع کاربران و مشترکین جزیره کیش می رساند، جهت ارسال به شماره های TKC جزیره کیش (934768 و 934769) از ارسال انبوه به صورت کلی و انبوه خودداری نمائید.

جهت ارسال به این بانک اطلاعاتی تعداد ارسال خود را به حداقل رسانده تا در جواب دهی و گزارش گیری آن به مشکل برخورد نفرمائید.

*در صورت عدم رعایت نکته فوق ، کلیه عواقب آن بر عهده کاربر بوده و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال این ارسالی ها قبول نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید