اخبار

اضافه شدن خط اشتراکی خدماتی 3000505

به اطلاع می رساند، خط خدماتی 3000505 به سامانه اضافه گردید.

در نظر داشته باشید در حال حاضر این خط به پنل کاربران و نمایندگانی که دارای خط 100020400 بوده اند به صورت خودکار اضافه شده است.

در صورت نیاز می توانید این خط را همانند سایر خطوط خدماتی اشتراکی به کاربران و نمایندگان خود اختصاص دهید.

دیدگاهتان را بنویسید