اخبار

اضافه شدن درگاه بانک پارسیان

همکاران گرامی به اطلاع می رساند، از این پس نماینده ها می توانند از بخش تنظیمات مدیریتی، درگاه پارسیان خود را اضافه نمایند.

بدیهی است در صورت ثبت چند درگاه، کاربر امکان انتخاب درگاه را در بخش خرید شارژ خواهد داشت.

همچنین کماکان در صورت عدم وجود اعتبار کافی، کاربر به درگاه پشتیبان متصل خواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید