اخبار

اضافه شدن درگاه زرین پال

به اطلاع می رساند، از این پس نماینده ها می توانند از بخش تنظیمات مدیریتی، درگاه زرین پال خود را اضافه نمایند.

بدیهی است در صورت ثبت دو درگاه، کاربر امکان انتخاب درگاه را در بخش خرید شارژ خواهد داشت.

همچنین کماکان در صورت عدم وجود اعتبار کافی، کاربر به درگاه پشتیبان متصل خواهد شد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید