اخبار

اضافه شدن سیستمی متن “لغو11” به تمام ارسال ها

به اطلاع می رسانیم، در تمامی ارسال های پیامک (با همه خطوط و هر نوع روش ارسال)، “لغو11” به صورت سیستمی به انتهای متن پیام اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید