اخبار

اضافه شدن 10 ریال مصوبه مجلس بر روی تمامی پیامک ها

به اطلاع می رساند طبق بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی، از 1399/01/01 بر روی تمامی پیامک های ارسالی 10 ریال اضافه گردیده است.

– با توجه به ابلاغ دیرهنگام این مورد به شرکت های پیامکی، این افزایش تعرفه از ابتدای روز 27 فروردین ماه در سامانه اعمال خواهد شد.

– 10 ریال مصوب به صورت خودکار و در زمان ارسال پیامک به هزینه هر پیام ارسالی اضافه خواهد شد و به طور کلی افزایش تعرفه ای اعمال نخواهد شد.

– در مورد اپراتورهایی که ضریب ایرانسل دارند، افزایش ضریب بر اساس اضافه شدن 10 ریال به تعرفه اصلی محاسبه و بدین منظور، این ضریب به 30 درصد تعرفه اپراتور تغییر خواهد نمود.

تصویر مصوبه مجلس شورای اسلامی:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید