اخبار

بروزرسانی ماژول های اخطاریه و تبریکات و اقساط

در نسخه جدید متن هایی که از طریق ماژول ارسال میشود به صورت پترن درسامانه ایجاد میشود و نیاز به تایید توسط تیم مانیتورینگ دارند و بعد از تایید شدن پترن ها ارسال توسط ماژول انجام میشود. توجه داشته باشید بعد از بروز رسانی نسخه جدید نیاز به ایجاد ماژول های جدید بوده و ارسال توسط ماژول های قدیمی انجام نخواهد شد همچنین آغاز ارسال ها از روز بعد از تنظیمات ماژول خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید