اخبار

تغییر آدرس پرتال کاربری و محیط دسترسی

به اطلاع کاربران و نمایندگان گرامی هاست نقش بلیغ می رساند؛

آدرس ورود به پرتال کاربری تغییر یافته و از این پس می توانید با آدرس جدید وارد پرتال کاربری خود گردید.

آدرس جدید ورود به پرتال کاربری  https://baliq-co.ir

همچنین جهت رضایتمندی و رفاه حال شما عزیزان ظاهر پرتال کاربری به صورت کاملاً اختصاصی تغییر یافته و امکانات جانبی به پرتال کاربری اضافه گردیده است.

لازم به ذکر است تمامی محصولات و خدمات نقش بلیغ تا پایان آبان ماه با تخفیف 15 درصدی اعمال گردیده و به تمامی هاست های کاربران؛ سامانه پیام کوتاه با شماره 14 رقمی اختصاصی رایگان اختصاص می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید