اخبار

سیستمی شدن ثبت درخواست خطوط سامانتل و 9000

با توجه به سیستمی شدن ثبت درخواست خطوط 9000 و سامانتل جهت سهولت در ثبت و همچنین پیگیری سریعتر وضعیت درخواست ثبت شده لطفا جهت ثبت هرگونه درخواست خطوط سامانتل (9999) و یا 9000 از منوی عملیات حساب>>خرید شماره اقدام نمائید.
باتشکر از همراهی شما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید