اخبار

فعالسازی خطوط اختصاصی

با توجه به تغییرات اخیر سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالسازی و احراز هویت خطوط اختصاصی با سامانه شاهکار و رسمیت قانونی ثبت خطوط اختصاصی، محدودیت هایی در مورد خطوط اشتراکی اعمال شده است که در آینده ای نزدیک ممکن است این محدودیت ها برای کاربرانی که خطوط اختصاصی ندارند، مشکل ساز گردد.

پیشنهاد می شود با توجه به ارزان بودن و حتی رایگان بودن برخی از خطوط اختصاصی، ترتیبی اتحاذ نمایید تا تمامی کاربران فعال، خطوط اختصاصی سفارش داده و درخواست فعالسازی نمایند.

** پیشنهاد این مجموعه خطوط 14 رقمی اپراتور 1000 و 50001 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید