اخبار

پشتیبانی کاربران

به اطلاع نمایندگان محترم می رساند، از تاریخ 14 فروردین 1402 پشتیبانی کاربران زیر مجموعه برعهده شخص نماینده محترم می باشد و این مجموعه هیچگونه تعهدی در قبال پاسخگویی تیکتهای شما نمایندگان محترم ندارد.

در صورتی که تمایل دارید پشتیبانی کاربران زیر مجموعه شما توسط گروه نقش بلیغ انجام شود از طریق تیکت پشتیبانی با ما در ارتباط باشید تا شرایط پشتیبانی کاربران شما اعلام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید